Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta


Dân trí

Ngày 22/4 vừa qua, mác thời trang nức tiếng Oscar De La Renta đã ra mắt bộ sưu tập váy cưới dành cho năm 2017- 2018 với những thiết kế tinh tế, sang trong và kiêu sa. Hãy cùng ngắm nhìn BST này.

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 1

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 2

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 3

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 4

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 5

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 6

<img src="http://weddingplanninginspiration.net/wp-content/uploads/2021/10/e97a5166794c6e29a11ae2437a181149.jpg" alt="Bộ váy cưới đỏ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta – 7″ title=”Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta – 7″>

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 8

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 9

<img src="http://weddingplanninginspiration.net/wp-content/uploads/2021/10/6f1cf071387b2832dc677c98853d7e9e.jpg" alt="Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta – 10" title="Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của may váy cưới Oscar De La Renta – 10″>

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 11

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 12

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 13

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 14

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 15

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 16

<img src="http://weddingplanninginspiration.net/wp-content/uploads/2021/10/6c9ad3ec0d32d686e1017e52dc02d289.jpg" alt="Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta – 17" title="Bộ sưu tập váy váy cưới trong nhà thờ cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta – 17″>

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 18

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 19

Bộ sưu tập váy cưới tuyệt đẹp của Oscar De La Renta - 20


Vĩnh Ngọc

Theo

Vogue

  • Mới nhất

  • Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!