Chiếc váy bán chạy nhất lịch sử của Zara: Có hẳn Instagram riêng, gây đụng hàng ầm ầm nhưng mặc có “ra gì” không?

Thậm chí chiếc váy Zara này còn có tên riêng và được biết tới bởi độ phủ sóng rộng rãi, lắm kẻ tìm mua cho bằng được. http://kenh14.vn/chiec-vay-ban-chay-nhat-lich-su-cua-zara-co-han-instagram-rieng-gay-dung-hang-am-am-nhung-mac-co-ra-gi-khong-20211029122451457.chn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!